Senast uppdaterad: 2015 05 25

Vi bygger framtiden på klassisk grund

Henry Ståhl Fastigheter AB är ett familjeägt företag som har en stark position på den mellansvenska fastighetsmarknaden. Hit har vi nått genom att vara den värdegrund trogen, som lades redan 1947 då företaget grundades.

Vi underhåller och utvecklar vårt fastighetsbestånd genom att arbeta långsiktigt, agera med eftertanke och ta ansvar.

Vi förvaltar idag ca 450 000 kvadratmeter som finns i Linköping, Norrköping och Uppsala.

Henry Ståhl Fastigheter AB   Drottninggatan 36   601 77  Norrköping   Telefon 011-23 30 00   Telefax 011-23 30 02   Epost info@stahl.se