Senast uppdaterad: 2011 12 07

Henry och Ella Margareta Ståhls stiftelse

1980 grundade Henry och Ella Ståhl den stiftelse som bär makarnas namn. Ur den kan varaktigt handikappade och långvarigt sjuka personer - främst från Östergötlands län - söka bidrag.

Syftet med bidraget är att det skall förbättra eller underlätta handikappet/sjukdomen. Bidrag delas ut en eventuellt två gånger per år och skall, i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel, stödja den sökande.

Stiftelsens adress, telefon, fax och e-post:

Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse
601 77 Norrköping 
Telefon: 011-23 30 00
Fax: 011-23 30 01
E-post: sibyl.hagel@stahl.se

Henry Ståhl Fastigheter AB   Drottninggatan 36   601 77  Norrköping   Telefon 011-23 30 00   Telefax 011-23 30 02   Epost info@stahl.se